Biljar u dvoje online dating

Postoji mogućnost doplate za jednokrevetnu sobu, cena se radi na upit sa hotelom. Travel Deligradska 9, 11000 Beograd, OTP 73/2014 od .godine -Organizator putovanja zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu.

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Čekovima gradjana na rate: 40% od ukupne cene aranžmana se uplaćuje prilikom rezervacije, a za preostali iznos se deponuju čekovi sa jednakim mesečnim iznosima od po 20%. Prilikom prijave, putnik uplaćuje akontaciju u iznosu koji je naveden u cenovniku.

Uplatom na devizni račun agencije za uplate iz inostranstva. U slučaju da hotel ne potvrdi rezervaciju, akontacija se vraća putniku.

Lov i ribolov, off road ture (ATV i JEEP vozilima), ski sanke, izleti. Mogućnost fakultativnih izleta, u zavisnosti od sezone i vremenskih prilika. Plaćanje je isključivo u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa banke na dan uplate.

Ponuda izleta se menja u zavisnosti od sezonei vremenskih prilika. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa.

zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul.

O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.

Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet. - Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona.

U većini hotela doručak se služi na bazi švedskog stola. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti krevet mogu biti pomoćni kreveti. - Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

Organizator može povećati ugovorenu cenu samo u slučaju povećanja cena hotelskih usluga ili značajne promene kurseva valuta.

Ukoliko je povećanje manje od 10% ugovorene cene, organizator za povećanje ne mora tražiti saglasnost putnika.

Leave a Reply